Project 2

Projekti nimi

Rakendusuuring AURORA digitaalne infrastruktuur piiriüleseks e-kaubanduseks (AURORA DICROBEC)

Lühikirjeldus

IT süteemide arendamisega tegelev Eurora Solutions OÜ viib koostöös TalTechi ja STACC OÜ-ga läbi rakendusuuringu.

Eesmärk

Projekti eesmärgiks on luua ühtne digitaalne taristu piiriüleseks e-kaubanduseks, mis pakuks integreeritud universaalset lahendust kõikidele seotud digitaaltehingutele.

Tulemus

Projekti raames on teostatud uuring, tulemusi kasutatakse piiriülese e-kaubanduse osapooltele digitaalse platvormi arendamisel.

Toetuse summa

1 381 268 EUR (Euroopa Regionaalarengu Fond).