Project

Lühikirjeldus

Projekti käigus töötatakse välja uus tarkvara lahendus rahvusvahelise e-kaubanduse digitaalsete käibamaksu- ja tollideklaratsioonide jaoks, mis vastab 2021 jõustuvatele e-kaubanduse EL impordi regulatsioonidele, on automatiseeritud, turvaline ja mugav kasutada kõigile e-kaubandusega seotud osapooltele.

Eesmärk

Projekti eesmärk on luua e-kaubanduse tollideklaratsioonide teenusplatvormi mudel.

Tulemus

Projekti tulemusel on loodud teenuseplatvormi mudel, mis terviklik, maksimaalselt efektiivne ja turvaline.

Toetuse summa

1 301 574,69 EUR (Euroopa Liidu Regionaalarengu Fond).